U is hier:  Skuilkrans NG Gemeente

Skuilkrans NG Gemeente

 

Mosambiek Uitreik 2014

Baie dankie aan elkeen op ons span: Quentin, Allison, Wessel, Fransé, Stiaan, Danelle, Danny, Paula en Malan! Ons het intens na mekaar se stories geluister en daagliks gegroei in begrip, respek, aanvaarding, vertroue en openhartigheid (BRAVO-liefde vir mekaar). Almal het 110% hul deel gedoen. Ons het veral baie saam gebid!

Ons eerste groei-ervaring was toe ons met Willem Nel op die Volta a Biblia sendingstasie gekuier het. Willem is nou reeds 18 jaar lank daar werksaam en hy het vir ons baie waardevolle inligting deurgegee oor hoe om kultuursensitief op te tree. Hoe kan ons Jesus leef binne die Shangaan kultuur? Hoe kan ons die evangelie binne daardie kultuur met woord en daad verkondig? Wat sal help en wat sal glad nie werk nie? Die belangrikste was dat ons die mense met groot respek en menswaardigheid sal hanteer. Ons het onmiddellik leer Shangaan praat (groet, dankie sê, ens.) Ons het ook besef dat die heel belangrikste ding wat ons kan doen om die gebroke gemeente in Chinacanene te help, is om by elke lidmaat te kuier en daar saam met hulle te bid vir hul behoeftes. Die gemeente is erg getraumatiseer deurdat al 3 die vorige dominees op omstrede wyse daar weg is.

Ons het ons twee tolke (Sergio en Solly) in Chokwe gekry en ook dr. Pieter Ernst ontmoet wat vir ons baie waardevolle inligting en plakkate gegee het vir die gesondheidsorg kursus wat Fransé (4de jaar Medies) met die gemeente se vroue gedoen het.

Sondag se ere-diens om 10:00 was die eerste skok wat ons gekry het toe daar teen 10:30 nog geen lidmate was nie. Marcelino, 'n lidmaat wat in 'n rystoel rondbeweeg, het die erediens gelei en stelselmatig het die mense kerk toe gekom....net vroue en kinders...en een man. Die gemeente het seergekry deur dominees. Die ander tragedie is dat die ouderling wat leiding geneem het, Ezekiel, verlede jaar oorlede is. Die span het na die erediens besluit om vir sy weduwee en dogters te gaan kuier om hulle te bemoedig en te vertroos. Sy woon 7km weg van die kerk af. Ons het ook die aand by haar huis die Jesusfilm vertoon.

Maandagoggend is ons vroeg uit die vere (5:00) om saam met die weduwee haar mielieland te gaan bewerk. Die res van die dag het ons haar huis se elektrisiteit-probleme uitgesorteer. Gelukkig is Sergio 'n elektrisiën. Die aand het ons die Jesusfilm by die kerk vertoon.

Dinsdag het ons die hele oggend en vroeg middag huisbesoek gedoen by die lidmate en vir elkeen en hul kinders hande opgelê en gebid. Ons het Marcelino die heelpad (sand paaie) in sy rolstoel gestoot. Ons het ook net meer en meer van hierdie wonderlike mense se kultuur en gebruike geleer. Hulle het amper niks nie, maar hulle gee baie.... baie vriendelikheid en gasvryheid en dankbaarheid. Die aand het ons die Jesusfilm op 'n sokkerveld naby 'n groot skool vertoon.

Woensdag het ons twee skole besoek, gesing en getuienisse gelewer en 'n drama opgevoer. Ons het ook die gebruiklike sokkerwedstryd (5minute aan 'n kant) teen 6 van hul bestes gespeel. Van die onderwysers het saamgespeel en ons weet nou hoe voel Brasilië nadat Duitsland hulle afgeransel het. Dit was darem baie prettig en ons het onsself getroos dat ons verloor het met 'n doel!
Ons was goeie verloorders. Die aand het ons die Jesusfilm op die groot sokkerveld in die dorp vertoon en baie mense het soos gewoonlik opgedaag en met blydskap gereageer op die evangelie!

Elke middag was 'n groot groep vroue in die kerk bymekaar om oor 'n gesonde leefstyl te praat. Ons kon die baie babaklere wat aan ons geskenk is, met die moeders met baba's deel. Die vrouens het ook elke dag 'n handwerk projek gedoen. Ons het spesiaal aandag gegee aan een baba wat erge brandwonde opgedoen het. Gelukkig het ons die regte verbande saamgeneem.

Na 'n baie lang vergadering met Marcelino en die vroue op die kerkraad, het die volgende behoeftes na vore gekom: Hulle wil graag hul kerkgebou se mure gepleister hê, die vloer (baie stowwerig) moet 'n sementvloer word, hulle wil graag stoele in die kerk hê, asook elektrisiteit sodat die jeug kan kom koor oefen saans (dis hul jeugbedieningstrategie). Hulle soek 50 sangboekies en hul grootste geestelike behoefte is aan Bybelstudie met die vroue (as ons weer kom). Toe ek hulle vra watter bydrae kan hulle lewer, het hulle bloot gesê dat hulle niks kan bydra (geldelik) nie, en daar is ook geen bouers in hul gemeente nie. Ons besef nou dat hulle brandarm is en net smag na iets (soos 'n mooi kerk-gebou) om op trots te wees.

Ons as span het baie gesels oor bogenoemde behoeftes van die gemeente en almal is bereid om weer die gemeente te besoek en sover moontlik aan hul behoeftes te voorsien. Dit gaan baie geld kos: R100 vir sakkie sement x 100, R100 per stoel, R1400 vir elektrisiteit aanleg, ens. En dan hoop ons dat bouers uit die gemeenskap ons sal help, en dat die lidmate almal sal inspring en hard werk.

Ons het Donderdag op 'n gepaste wyse afskeid van die gemeente geneem deur saam Nagmaal te gebruik. Toe is ons na Bilene toe vir 'n rustydjie by die see.

Groot dank aan Gerda wat vir ons al die kos vooraf gemaak en gevries het. Al wat ons moes doen, was om dit warm te maak en saam met mieliepap of Mosambiekbrood te eet. Dit was baie lekker!!

Dankie ook vir almal in Skuilkransgemeente wat vir ons gebid het en skenkings gemaak het.

Dankie aan God ons Vader wat ons geroep en gestuur en beskerm het!

Nico (namens die span)

Verlief, Verloof of pas getroud

Huwelikskursus, Dinsdagaande 5, 12, 19 en 26 Augustus - in die kapel

R50 per paartjie vir die hele kursus

Ons fokus veral op kommunikasie binne 'n verhouding.

 Bespreek jou plek voor 4 Augustus by Ds. Lieze

Tour de Krans: 7-8 Augustus 2014

Dis weer tyd om te begin oefen en vriende te soek om saam te ry! Verlede jaar was so opwindend! Ons het sommer baie goeie vriende geword en ook heelwat geld ingesamel vir tieners met maatskaplike probleme. Met die fondse wat ingesamel is, het ons vir 32 tieners 'n jeugkamp gehou saam met die CMR. Hulle praat nou nog daaroor!

.....

Die toer bestaan uit 4 skofte van 85km, 106km, 106km en 35km....

Kontak gerus vir Ds. Nico vir meer inligting of besoek die webtuiste: www.tourdekrans.co.za.

Gemeente braai

Op 27 Julie vanaf 11:00 hou ons 'n gemeente-ete waar ons lekker saam gaan braai en kuier. Bring jou gesin, kleingroep of vriende en kom kuier lekker saam. Ons verskaf die vuur en bykosse. Bring net eie vleis en drinkgoed.

 

2014 Huisgeloof

  • Bygewerk: : July 19, 2014, 15:15

Kerkkantoor

Tel: 012 804 7787

Faks: 012 804 7271

E-pos: ngkskuil@mweb.co.za

Kerkkantoorure:  Maandae - Vrydae 08:00 - 13:00