U is hier:  Skuilkrans NG Gemeente

Skuilkrans NG Gemeente

 

Christus is die Heer!

 

Wie is nou eintlik die Here van my en jou lewe? Aan wie is ons toegewy? Vir wie gee ek my tyd? Wat vra die meeste energie? Watter mag of magte bepaal my lewe? Wat is my diepste vrees?  Wie glo ek is werklik in beheer as ek in die aand my kombers oor my kop trek? Bepaal die ANC- regering nie dikwels die toestand van ons harte en hoe ons praat elke dag nie? Of dalk het die materialisme van ons tyd lankal in my  hart kom nes maak. Maak geen fout nie, iewers buig alle mense voor iets of iemand. Iewers het ons `n laaste waarheid wat ons glo en leef. Hierdie vrae hou verband met die magte wat elke dag op ons lewe inspeel, ons lewens bepaal en rig.  Ons is natuurlik nie eers altyd daarvan bewus nie. Die Here van my lewe, bepaal hoe ek my lewe elke dag inrig, wat vir my belangrik is, hoe ek optree en hoe ek praat in onbevange situasies.

In die brief aan die Kolessense, waarmee ons die volgende vier weke saam gaan besig wees, herinner Paulus die gemeente dat Christus die Here is. Daarom moet hulle tot rus kom, ophou rondval en nuut begin dink en leef.

Dit is opvallend dat Paulus sy brief begin deur God te dank vir wat Hy reeds in en deur die gemeente gedoen het. Hy sê in Kol 1:3 “Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons Hom altyd vir julle ..” Hy prys hulle nie met vleitaal nie, hy dank God vir wat Hy onder hulle doen. Hy dank God vir hulle geloof en hulle liefde.  Ook vir hulle hoop. Paulus weet dat hierdie dinge nie uit hulle self kom nie. Dit is die Heilige Gees wat dit in hulle wakker gemaak en opgewek het. Hy dank God dat hierdie gemeente net nog `n voorbeeld is van die krag van die evangelie.

Hoekom begin Paulus só? Hy wil alle gelowiges daaraan herinner dat ons nie elke keer weer terugkeer na `n nuwe beginpunt nie. Asof Christus nog niks in ons lewe gedoen het nie. Ons moet mooi oplet hoeveel klem hy op die verlede tyd plaas. Paulus herinner hulle dwarsdeur die brief wat God reeds vir hulle gedoen het. God het hulle geskik gemaak om deel te hê in sy erfenis (1:12). Hy het die gemeente met Homself versoen (1:22). Ons is reeds saam met Christus lewend gemaak (2:13). Ons was dood, maar is lewend gemaak toe Hy ons al ons oortredinge vergewe het (2:13). Ons het gesterwe (3:3).

Dit is goed om dit vir mekaar te sê. Geloof beteken om in alle omstandighede God op sy Woord te neem, om te rus Sy beloftes. Om te weet dit álles, geld reeds vir my. Daarom kan ons eintlik almal sê: “Ek het gely, ons het gely, ek het gesterwe, ons het gesterwe, ek is opgewek, ons is opgewek. Dit is geloof. Dat alles wat Christus van jou sê: nou reeds van jou geld.

Natuurlik is dit moeilik om dit van onsself te sê as ons na onsself kyk. Daarom kyk ons na wat Christus gedoen het, sonder my aandeel. Egte geloof rus nooit op jou ervarings en prestasies nie. Dit is wisselvallig. Ek is nie `n Christen, omdat ek dit of dat nie, maar ek is `n Christen omdat God se beloftes waar is, omdat ons God se hart, God se bedoeling met ons in Christus gesien het. Christus is ons Here. Christus maak ons vry vir die lewe.

 

Ds. Auke

 

 

KLEINGROEPLEIER-TOERUSTING

Maandag 1 September om 19:00 in die kapel.

Elke kleingroep moet asb. ‘n verteenwoordiger stuur.

Ds. Nico kom praat oor jou as leier se sterk punte.

Christus is die Here reeks

7 Sept    - Hy is Heer oor owerhede en magte (Kol 1:13-23)

14 Sept  - Strewe na die dinge daarbo waar Christus is (Kol 3:1-4)

21 Sept  - Christus alles in almal (Kol 3:5-11)

28 Sept  - Bid en tree met wysheid op (Kol 4:2-6)

 

 

GEESTELIKE OEFENING

Gaan stap hierdie week in jou omgewing.  Pluk ‘n blaar of blom en sit dit iewers in jou huis.   Wanneer jy daarna kyk dink en skryf neer op wattter maniere en wyse is Christus vir  jou Heer.  Hoe is Hy Heer oor die skepping?

 

 

2014 Huisgeloof

  • Bygewerk: : September 16, 2014, 20:06

Kerkkantoor (Maandae - Vrydae 08:00 - 13:00)

Tel: 012 804 7787

Faks: 012 804 7271

E-pos: ngkskuil@mweb.co.za


Bankbesonderhede: ABSA, Takkode 632005,
Rekeningnaam: NG Gemeente Skuilkrans, Tjekrekening: nr. 70 580 403