Ysterman vir Crux

Lees Ds. Nico se kort boodskap na afloop van die kompetisie ...

Lees meer »

Kleingroepe

Word deel van die hartklop van ons gemeente in 2014. Kyk hier vir meer nuus en hulpmiddels.

Lees meer »

Oop gesprekke

Kyk gerus na die beplande boek en film gesprekke...

Lees meer »


Voorblad

Paastyd 2014 Kom vier saam!

13 April is Palmsondag. Neem asb. ‘n palmkruisie by die deure en bring dit op Goeie Vrydag saam kerk toe.  Vanaand om 18:00 hou ons `n Paassangdiens.  Ons kom 17:45 in die binne-hof bymekaar. Die leraars gaan die gemeente met Palmtakke in die kerk inlei. 

Van Maandagaand 14 tot Donderdagaand 17 April is Groot Lydensweek. Ons  program vir die week lyk soos volg:

AAND

TEMA

Liturgiese Handeling

Sondagaand, 13 April, 18:00

Paassangdiens

Ons vier die koms vd Koning

Maandag, 14 April om 19:00

“Uitgekies en geseën”

Gemeente word gesalf

Dinsdag, 15 April om 19:00

“Lig en lewe deur donker heen”

Ons bou `n kruis van lig

Woensdag, 16April om 19:00

“Ons skuil by die een wié ons verraai”

Vry van sonde en skuld

Donderdag, 17 April om 19:00

“Ons eet en drink die genade”

Stille nagmaal

Daar is `n Stasies-van-die-kruis uitstalling in die saal gedurende Paastyd. Kom besoek dit gerus gedurende die dag of aand.  Dit word moontlik gemaak deur die Christelike gesinstydskrif Lig wat vir ons die plakkate gratis gedruk het. Ons sê baie dankie.

Op Goeie Vrydag is ons gebruiklike kruisopsit om 6:00 by Skuilkranskoppie (Trevorstraat ingang). Bring ’n piekniekmandjie met koffie saam. Ons gaan ook nagmaal saam vier.  Vrydagnagmaal om 9:00 in Skuilkranskerk.  Op Paassondag dra ons ligte klere, oorwegend wit. Simbolies van nuwe lewe wat ons vier.

U bring ook blomme saam kerk toe.